E-SHOP 

+420 585 425 825

Technical informations and calculations, transfers of standards and others


Standards of materials

Přidej další podrobnosti o tomto produktu, jako jsou výhody, vzhled, součásti nebo hodnota


Calculation of materials

Výpočty hmotnosti materiálů od plechů, kulatin, trubek a jiných profilů

Geometry of threads

Přidej další podrobnosti o tomto produktu, jako jsou výhody, vzhled, součásti nebo hodnota


Fasteners

Informace týkající se spojovacího matetriálu, jejich norem a podobně

Bearings

Informace týkající se ložisek jejich součástí, norem a podobně